Display

Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

display - określa sposób umieszczenia elementu w układzie strony

Możliwe wartości

 • none - nie umieszcza elementu w układzie
 • inline - tworzy element śródliniowy
 • block - tworzy element blokowy
 • list-item - tworzy element listy
 • run-in
 • compact (tylko CSS2; usunięty w CSS2.1)
 • marker (tylko CSS2; usunięty w CSS2.1) - tworzy znacznik listy
 • inline-block - tworzy element śródliniowy o wnętrzu blokowym
 • table - tworzy tabelę
 • inline-table - tworzy tabelę śródliniową
 • table-row-group
 • table-header-group
 • table-footer-group
 • table-row - tworzy wiersz tabeli
 • table-column-group
 • table-column
 • table-cell - tworzy komórkę tabeli
 • table-caption
 • Inherit

Pokrewne style

 • brak

Odpowiedniki hipertekstowe

Wersja specyfikacji

Wsparcie przeglądarek

<dl> <dt>none, inline, block, list-item</dt> <dd>Wszystkie nowoczesne przeglądarki</dd> </dl>

Zobacz też

3 komentarzy

A mi akurat te teksty się podobają :-)

Nie mówiąc o tym że block i inline to wierzchołek góry lodowej. Display może przyjąć 18 różnych wartości!

Radius: pisz swoje teksty na wzór wyglądu i treści innych ...i z trochę większą kulturą