Delete

Dynax

Delete - Słowo kluczowe służące do zwalniania pamięci przydzielonej dynamicznie.

Przykład:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int *foo = new int[10];
 
   *foo = 10;
   cout << "Przydzieliliśmy dynamicznie pamięć i zapisaliśmy do niej 10. Teraz to zwolnimy" << endl;
   
   delete[] foo;
   return 0;
}
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie [[Artykuły do poprawy]]. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

0 komentarzy