Ctime

pawelfx1
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.
#include <time.h>
  char *ctime( const time_t *time );

Konwertuje cza kalendarzowny na lokalny:
dzień miesiąć Data godzina:minuta:sekunda rok