Z pogranicza » Emacs

Instalacja rozszerzeń do Emacsa

 • 2007-05-19 21:53
 • 2 komentarze
 • 749 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Aby zainstalować nowe rozszerzenie do Emacsa najwygodniej jest skorzystać z systemu pakietów w naszej dystrybucji. Będzie ono wtedy dostępne dla wszystkich użytkowników.

Problem pojawia się, jeżeli nie mamy systemu pakietów albo poszukiwanej funkcji nie ma w repozytoriach. Ściągamy wtedy kod rozszerzenia i rozpakujemy go np. do ~/emacs/ . Potem w pliku ~/.emacs dopisujemy:

(add-to-list 'load-path "~/emacs") ;;dodajemy nasz katalog z rozszerzeniami do ścieżki
(require 'funkcja) ;;ładujemy rozszerzenie


Lispowe require można wykonać również w trybie interactive za pomocą M-x load-library RET nazwa.

2 komentarze

dodekam 2007-05-20 13:02

Ale to na jedno wychodzi - append jest trochę wolniejsze, a load-library to funkcja zrobiona do trybu (interactive), dlatego przyjmuje stringa, a nie symbol, tak jak require.

Coldpeer 2007-05-19 22:12

Można też dłuższym sposobem ;)

(setq load-path
   (append (list "~/emacs")
       load-path))
(load-library "funkcja")