WinAPI

RealDriveType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 530 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
int RealDriveType(   
  int iDrive,
  BOOL fOKToHitNet
);

// Delphi
function DriveType(iDrive: Integer; fOKToHitNet: Boolean): Integer; stdcall; external 'shell32.dll' name 'RealDriveType';


Funkcja RealDriveType pozwala rozpoznać typ dysku.

Parametry:
iDrive
Numer napędu do przedestowania. 0 to pierwszy napęd ("A:"), kolejne numery to kolejne dyski.

iDrive
Zarezerwowany, musi mieć wartość 0.


Zwracana wartość:
DRIVE_UNKNOWN - Nieznany typ dysku.
DRIVE_NO_ROOT_DIR - Nie zamontowany bądź nieistniejący katalog główny.
DRIVE_REMOVABLE - Dysk, który można wyjąć z napędu.
DRIVE_FIXED - Twardy dysk (dysk, którego nie można wyjąć z napędu).
DRIVE_REMOTE - Dysk sieciowy.
DRIVE_CDROM - CD-ROM.
DRIVE_RAMDISK - Dysk istniejący w pamięci RAM (RAM disk).

Uwagi
Funkcja RealDriveType jest zalecaną wersją funkcji DriveType.

Minimalna wersja systemu operacyjnego:
Windows 2000, Windows Me

Zobacz też: