JavaScript » Obiekty

Select

Obiekt select jest listą wyboru, która umożliwia użytkownikowi wypełniającemu formularz dokonanie wyboru jednego lub więcej elementów z listy.

Metody


MetodaOpis
focusUaktywnia bieżący element
blurUsuwa aktywność bieżącego elementu

Właściwości


WłaściwośćOpis
lengthLiczba pozycji do wyboru
nameNazwa elementu
options[]Talica z pozycjami wszystkich elementów
options[].defaultSelectedOkreśla, czy pozycja domyślnie jest zaznaczona, czy odznaczona
options[].selected Stan wyboru bieżącej pozycji listy wyboru
options[].textNazwa pozycji w liście
options[].valueWartość, która zostanie przesłana do serwera w momencie wybrania bieżącej pozycji i wysłaniu formularza
selectedIndexWartość wybranej pozycji z listy lub wartość pierwszej wybranej pozycji z listy, jeśli wybranych jest więcej niż jedna