Java » Java ME

Ticker, czyli przewijający się tekst

Na pewno widziałeś w niektórych programach taki pasek na samej górze formy, na którym przewija się jakiś tekst. Jego wstawienie nie jest trudne, wystarczy sięgnąć po klasę Ticker.

Najpierw musimy stworzyć obiekt tej klasy:
 Ticker infobar = new Ticker (tekst);


gdzie w miejsce zmiennej tekst podajemy, jaki ma być domyślny napis (obiekt klasy String). Możemy go potem zmienić metodą setString:

 infobar.setString ("jakiś jeszcze inny tekst");


Możemy również dowiedzieć się, co się wyświetla na tym pasku:

 String coNaInfobarze = infobar.getString();


Oczywiście musimy w jakiś sposób poinformować program, że chcemy mieć taki pasek na ekranie (na danym obiekcie może znajdować się tylko jeden):

 formatka.setTicker (infobar);


Metoda setTicker jest zdefiniowana w klasie Displayable, więc możemy jej użyć również w odniesieniu do obiektu klasy Canvas, ale również TextBox.

Nasuwa się pytanie: jak schować taki obiekt, skoro nie istnieje metoda typu removeTicker? Odpowiedź jest prosta: należy przekazać metodzie setTicker referencję do pustego obiektu:
 formatka.setTicker (null);