Łańcuchy » Wyświetlanie

InputQuery

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 595 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
InputQuery
Moduł: Dialogs

function InputQuery(const ACaption, APrompt: string; var Value: string): Boolean;

Przeciążona funkcja umożliwiają wyświetlenie okna dialogowego. Okno pozwala na wprowadzenie tekstu liczby zmienno lub stałoprzecinkowej.

Parametr ACaption określa tytuł okna dialogowego. APrompt to treść etykiety wyświetlanej w oknie natomiast Value to parametr referencyjny, który zawierać będzie wartość wpisaną w oknie.

Przykład:

procedure TMainForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  Name : String;
begin
  if InputQuery('Jak masz na imię', 'Podaj imię', Name) then
  begin
    ShowMessage('Cześć ' + Name);
  end;
end;


Naciśnięcie klawisza Esc powoduje zamknięcie okna.
Wykorzystanie funkcji InputQuery może być dobrą alternatywą dla tworzenia własnego formularza.

Zobacz też:

1 komentarz

Opi 2009-03-29 20:47

Należy dodać że w odróżnieniu od funkcji InputBox, ta funkcja już obsługuje anulowanie komunikatu.

var
 Wynik: String;
begin
 if not InputQuery('Tytuł', 'Podaj treść', Wynik) then ShowMessage('Wciśnięto anuluj')
 else ShowMessage(Wynik);
end;