Łańcuchy » Operacje

RightStr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 353 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
RightStr
Moduł: StrUtils

function RightStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString; overload;
function RightStr(const AText: WideString; const ACount: Integer): WideString; overload;

Funkcja kopiuje łańcuch określony w parametrze AText, w odróżnieniu od funkcji LeftStr kopiowanie zaczyna się od końca łańcucha. Parametr ACount określa ilość znaków, które zostaną skopiowanie (licząc od prawej strony).

Np. poniższy przykład przypisze do zmiennej S wartość World:

S := RightStr('Hello World', 5);
Writeln(S);


Jeżeli AText zawiera wielobajtowy tekst, funkcja może zwrócić większą ilość bajtów niż to określono w parametrze ACount. Aby zwrócić dokładną liczbę bajtów, użyj funkcji RightBStr.


Zobacz też: