Łańcuchy » Operacje

ExtractStrings

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 504 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
ExtractStrings
Moduł: Classes

function ExtractStrings(Separators, WhiteSpace: TSysCharSet; Content: PChar; Strings: TStrings): Integer;

Funkcja umożliwia rozdzielenie łańcucha przekazanego w parametrze Content na podstawie separatorów.

Czasami zachodzi konieczność rozdzielenie łańcucha na podstawie określonych separatorów (znaków) i przypisanie rozdzielonych fragmentów tekstu do tablicy czy innego typu danych. Funkcja ExtractStrings rozdziela łańcuch Content na podstawie separatórow określonych w parametrze Separators. Rozdzielone fragmenty łańcucha zostaną przypisane do typu TStrings określonego w parametrze Strings.

WhiteSpace to zbiór znaków, które będą ignorowane jeżeli występują na początku rozdzieloneg fragmentu. Aby lepiej to zrozumieć przypatrz się poniższemu fragmentowi kodu:

const
  Foo = 'Delphi, Classes, Split, rozdzielanie łancucha; Memo1';
begin
  ExtractStrings([',', ';'], [], Foo, Memo1.Lines);
end;


Takie instrukcje spowodują dodanie do komponentu TMemo następującego tekstu:

Delphi
 Classes
 Split
 rozdzielanie łancucha
 Memo1


Jak widać uwzględnione zostały spacje na poczatku rozdzielonych fragmentów. Aby temu zaradzić możemy wywołać funkcję ExtractStrings w następujący sposób:  

ExtractStrings([',', ';'], [' '], Foo, Memo1.Lines);


Funkcja ExtractStrings zwraca ilość fragmentów, które zostały przypiasne do parametru Strings.

Zobacz też:

1 komentarz

WIktorDelphi 2008-03-10 16:52

Kurwa... A ja przez tyle lat robilem to "recznie"... Tak to jest jak sie nie zna funkcji... xD