Łańcuchy » Operacje

AnsiDequotedStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 263 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiDequotedStr
Moduł: SysUtils

function AnsiDequotedStr(const S: string; AQuote: Char): string;

Funkcja usuwa z łańcucha znaki apostrofu lub cudzysłowia lub jakiekolwiek inne określone w parametrze AQuote. Jeżeli pierwszym znakiem łańcucha S nie jest ten określony w parametrze AQuote, funkcja zwróci niezmieniony łańcuch.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 S : String;
begin
 { dodanie cudzysłowia }
 S := AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"');
 
 Writeln(S);
 
 S := AnsiDequotedStr(S, '"');
 
 Writeln(S);
 
 Readln;
end.


Zobacz też: