Programowanie w języku Delphi

TSmallPoint

  • 2014-10-01 19:24
  • 0 komentarzy
  • 1263 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
TSmallPoint - typ rekordowy zadeklarowany w module Types

TSmallPoint to rekord, który prezentuje się następująco:

type
  TSmallPoint = packed record
    X: SmallInt;
    Y: SmallInt;
  end;


Podobnie jak TPoint używany do przechowywania współrzędnych, z tą różnicą, iż przechowuje 16-bitowe wartości (pola typu SmallInt).

Typ TPoint zadeklarowany jest w module Types

Zobacz też: