Programowanie w języku Delphi

RegisterWindowMessage

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 849 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C i C++
UINT RegisterWindowMessage(
   LPCTSTR lpString
);

//Delphi
function RegisterWindowMessage(lpString: PChar): DWORD;


Funkcja RegisterWindowMessage rejestruje komunikat tworząc jego identyfikator. Funkcja gwrantuje unikalność identyfikatora w systemie.


Parametry:
lpString
Łańcuch określający nazwę komunikatu.


Wartość zwracana:
Jeśli rejestracja komunikatu się powiedzie, zwrócona wartość jest jego identyfikatorem z zakresu 0xC000 - 0xFFFF.

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość {{1}}. Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.


Uwagi:
Jeśli różne aplikacje zarejestrują komunikat o tej samej nazwie, komunikat będzie miał ten sam identyfikator. Komunikat pozostaje zarejestrowany do zakończenia sesji (np. do wylogowania użytkownika).

Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (RegisterWindowMessageW) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)