Programowanie w języku Delphi

RaiseLastWin32Error

RaiseLastWin32Error
Moduł: SysUtils

procedure RaiseLastWin32Error;

Procedura RaiseLastWin32Error wywołuje funkcję GetLastError żeby uzyskać numer ostatniego błędu. Jeśli GetLastError zwróci numer błędu różny od ERROR_SUCCESS (0), to podnoszony jest wyjątek EWin32Error, którego parametrami są numer i tekst opisowy błędu.