Pliki » Obsługa danych

FileAge

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 402 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
FileAge
Moduł: SysUtils

function FileAge(const FileName: string): Integer;

Funkcja zwraca datę utworzenia pliku, w formacie liczbowym Integer. Parametrem funkcji musi być ścieżka pliku, którego datę mamy pobrać. Przy pomocy funkcji FileDateToDateTime taką wartość w prosty sposób można przekonwertować na format TDateTime.

Przykład programu, który wyświetla datę utworzenia pliku:

program Foo;
 
uses
 SysUtils, Dialogs;
 
var
 S : String;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
  ShowMessage(DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge(S))));
 end;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

pstmax 2009-04-08 12:22

Otrzymuję takie ostrzeżenie:
[Pascal Warning] Unit1.pas(59): W1000 Symbol 'FileAge' is deprecated
Co to znaczy?