Programowanie w języku Delphi

Pi

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 2035 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
PI
Moduł: System

function PI: Extended;

Funkcja zwracająca wartość liczby PI z dokładnością 19 miejsc po przecinku.

Przykład:

begin
  WriteLn(Pi);  // program wyświetli 3.1415926535897932385
end;

Wartość PI to także arcus cosinus liczby -1: ArcCos(-1);
 

1 komentarz

Dryobates 2006-09-19 16:48

18 miejsc po przecinku. 19 jest zaokrąglona, bo powinna być 4