Operacje liczbowe » Obliczenia

Frac

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 659 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Frac
Moduł: System

function Frac(X: Extended): Extended;

Funkcja usuwa z parametru liczby rzeczywistej część ułamkową.

Przykład użycia:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
begin
  Writeln(FloatToStr(Frac(123.345))); // zwraca: 0.345
  Writeln(FloatToStr(Frac(-1.34))); // zwraca -0.34
 
  Readln;
end.


Funkcja zwraca część ułamkową z liczby X. X jest zmienną rzeczywistą. Wynik funkcji obliczany jest z następującego wzoru Frac(X) = X-Int(X).
Do pobrania części całkowitej z liczby rzeczywistej służy funkcja Int.

Zobacz też:

1 komentarz

woolfik 2010-04-21 15:19

Funkcja usuwa z parametru liczby rzeczywistej część CAŁKOWITĄ, a nie ułamkową.