Moduły » System

Include

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 383 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Include
Moduł: System

procedure Include(var S: set of T; I:T);

Procedura Include dodaje element do zbioru S. Procedura może zostać zastąpiona wywołaniem operatora + jednak jej użycie jest zalecane ze względu na wysoką wydajność. Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
type
  TSet = set of Char; // deklaracja zbioru
var
  MySet : TSet;
begin
  Include(MySet, 'A'); // dodanie elementu 'A'
  MySet := MySet + ['B']; // dodanie elementu 'B' - wolne!
end.


W Delphi dla .NET (konkretnie w przypadku korzystania z formularzy WinForms) procedura Include służy do przypisywania zdarzeń dla komponentu. Np.:

Include(MyButton.Click, Button1_Click);


Pierwszy parametr określa nazwę zdarzenia ? w tym wypadku ? Click. Odpowiednikiem zdarzenia Click w VCL.NET jest OnClick.
Drugi parametr to nazwa procedury zdarzeniowej która zostanie przypisana do określonego zdarzenia.

Zobacz też: