Moduły » System

Exp

Exp
Moduł: System

procedure Exp(X: Real) : Real;


Funkcja zwraca wartość funkcji e do potegi x. Liczba e jest podstawą logarytmu naturalnego i wynosi w przybliżeniu e=2.7182818.