Moduły » SysUtils

FreeAndNil

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 636 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
FreeAndNil
Moduł: SysUtils

procedure FreeAndNil(var Obj: Type);

Procedura FreeAndNil niszczy (zwalnia) dowolny obiekt określony parametrem Obj, następnie przypisuje parametrowi Obj wartość nil.
Używaj FreeAndNil jeśli chcesz mieć pewność, że zmienne obiektowe zawsze będą wskazywać na nil po zniszczeniu obiektu na który wskazywały.

Parametr Obj musi być obiektem dziedziczącym z klasy TObject.

Przykład:
var
 X: TJakasKlasa;
 
begin
 
 // tworzymy obiekt X
 X := TJakasKlasa.Create;
 
 { 
  pracujemy na obiekcie
 }
 
 FreeAndNil(X);
 // obiekt X został zniszczony, zaś X = nil
 
end.


Zobacz też: