Moduły » SysUtils

AnsiExtractQuotedStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 544 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiExtractQuotedStr
Moduł: SysUtils

function AnsiExtractQuotedStr(var Src: PChar; Quote: Char): string;

Funkcja usuwa znaki cudzysłowia lub apostrofu (znak określony w parametrze Quote) z początku oraz końca łańcucha Src (typu PChar). Jeżeli pierwszy znak łańcucha Src nie odpowiada wartości przekazanej w parametrze Quote, funkcja zwraca pusty łańcuch.

Przykład użycia funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 S : String;
 P : PChar;
begin
 { dodanie cudzysłowia }
 S := AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"');
 
 { parametr funkcji wymaga typu PChar }
 P := PChar(S);
 
 S := AnsiExtractQuotedStr(P, '"');
 
 Writeln(S);
 
 Readln;
end.


Zobacz też: