Moduły » Math

NaN

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 436 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
NaN
Moduł: Math

const NaN = 0.0 / 0.0;

Stała NaN reprezentuje wartość, która nie jest liczbą (Not a Number). Przypisanie wartości stałej do zmiennej typu Double spowoduje, iż będzie traktowana jako zmienna niezainicjowana. Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math;
 
var
 D : Double;
begin
 D := NaN;
 Writeln(D);
 
 if IsNan(D) then
  Writeln('Not a Number');
 
 Readln;
end.


Taki program spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu:

NaN
Not a Number


Zobacz też: