Moduły » Math

MeanAndStdDev

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 310 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
MeanAndStdDev
Moduł: Math

procedure MeanAndStdDev(const Data: array of Double; var Mean, StdDev: Extended);


Procedura oblicza w jednym kroku średnią arytmetyczną wartości tablicy i odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy z wariancji) z wszystkich elementów zawartych w tablicy Data. Zaleca się używanie tej funkcji zamiast używania osobno Mean i StdDev. Gdy Mean jest większe od 10^7 lub wariancja jest bardzo mała, może nastąpić utrata dokładności obliczeń.