Moduły » DateUtils

RecodeDate

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 622 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
RecodeDate
Moduł: DateUtils

function RecodeDate(const AValue: TDateTime; const AYear, AMonth, ADay: Word): TDateTime;

Funkcja zamienia wartość daty, zapisaną w parametrze AValue na wartości przekazane w parametrach AYear (rok), AMonth (miesiąc), ADay (dzień). Parametr AYear musi być liczbą z przedziału 1-9999; miesiąc - liczbą z przedziału 1-12, natomiast AMonth prawidłową liczbą oznaczającą dzień miesiąca (w zależności od parametru AMonth; jeżeli AMonth = 2, ADay nie może równać się 31).

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  DateUtils, SysUtils;
 
var
  ANow : TDateTime;
begin
  ANow := Now;
  Writeln('Zmiana wartości daty: ', DateTimeToStr(RecodeDate(ANow, 2007, 12, 12)));
  Readln;
end.


W przypadku podania złych wartości parametrów, funkcja wykona wyjątek EConvertError.

Zobacz też: