Programowanie w języku Delphi

MaxInt

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1301 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MaxInt
Moduł: System

const MaxInt = High(Integer);

Stała zwraca największą możliwą wartość liczby typu Integer, czyli 2147483647. Przykład wykorzystania:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math, SysUtils;
 
begin
 Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
 Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
 Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
 Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
 Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
 Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
 Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
 Readln;
end.


Niestety w module System nie zadeklarowano stałej MinInt, minimalną możliwą wartość typu Integer możemy pobrać korzystając z funkcji Low: Low(Integer).

Zobacz też: