Programowanie w języku Delphi

IsWindow

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 651 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL IsWindow(      
  HWND hWnd
);

// Delphi
function IsWindow(hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja IsWindow sprawdza, czy podany uchwyt jest uchwytem istniejącego okna.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt istniejącego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).


Zobacz też: