Programowanie w języku Delphi

IsChild

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 615 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL IsChild(
    HWND hWndParent,
    HWND hWnd
);

// Delphi
function IsChild(hWndParent, hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja IsChild sprawdza, czy okno o podanym uchwycie jest zmaksymalizowane.

Parametry:
hWndParent
Uchwyt okna rodzica.

hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd jest uchwytem okna potomnego do okna o uchwycie hWndParent, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).


Zobacz też: