Gotowce » Żarty w Delphi

Flash Point


Tu kilka słów wyjaśnienia: program ma za zadanie spowodować migotanie wszystkich diod na klawiaturze. Dokonujemy tego w ten sposób:
 Randomize;
 if Random(3) = 0 then 
  begin
   keybd_event(VK_NUMLOCK, 0, 0, 0);
   keybd_event(VK_NUMLOCK, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  end;
 if Random(3) = 0 then 
  begin
   keybd_event(VK_CAPITAL, 0, 0, 0);
   keybd_event(VK_CAPITAL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  end;
 if Random(3) = 0 then 
  begin
   keybd_event (VK_SCROLL, 0, 0, 0);
   keybd_event (VK_SCROLL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  end;


Pierwszy parametr procedury keybd_event to kod klawisza. Zamiast podanych można też użyć innych, np. VK_F2, VK_INSERT, itd.

Autor: fatalbomb