Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Ikonka z bitmapy

 • 2007-04-11 17:51
 • 5 komentarzy
 • 738 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
To jest kod który konwertuje bitmapę do ikony -
 ikona tylko 16 kolorowa

Objaśnienia :

 • IconBitmap-bitmapka z której robimy ikonkę.

 • InhertedColor - Kolor Odwrócony , kolor Ten na pulpicie jest przeźroczysty a np.w folderze jest kolorem odwróconym (negatywem) podanego jeśli klikniemy w ikonkę staje się on preźroczysty.

 • xHotspot,yHotspot - Ustawienia gorącego punktu ikonki / kursora.
Procedure MakeIcon(const IconBitmap:TBitmap;TransparentColor, InhertedColor:TColor;
var IconOut:Ticon;xHotspot:Cardinal=0;yHotspot:Cardinal=0 );
var
AndMask,XorMask:TBitmap;
 H,V:Byte;
IconInfo : TIconInfo;
TempIsTransparent:boolean;
TempTransparentColor:TColor;
 
 begin
 //--------- do przywrócenia "starych" ustawien bitmapki
 TempIsTransparent:=IconBitmap.Transparent;
TempTransparentColor:=IconBitmap.TransparentColor;
//----------
 
 IconBitmap.TransparentColor :=clWhite;
 IconBitmap.Transparent :=false;
 
 Andmask:=Tbitmap.Create;
 Xormask:=Tbitmap.Create;
 
 IconOut.Width:=IconBitmap.Width;
 IconOut.Height:=IconBitmap.Height;
 IconInfo.fIcon := true;
 IconInfo.xHotspot := xHotspot; {ustawienia gorącego punktu}
 IconInfo.yHotspot := yHotspot;
// Tworzenie Masek
 Andmask.Width:=IconBitmap.Width;
 Andmask.Height:=IconBitmap.Height;
 Andmask.Canvas.Draw(0,0,Iconbitmap);
 XorMask.Width:=IconBitmap.Width;
 XorMask.Height:=IconBitmap.Height;
 XorMask.Monochrome:=true;
 
 for V:=0 to IconBitmap.Height-1 do
 for H:=0 to IconBitmap.Width-1 do
 begin
 if IconBitmap.Canvas.Pixels[H,V]=TransparentColor then
 
   begin
   AndMask.Canvas.Pixels[H,V]:=$000000;
   XorMask.Canvas.Pixels[H,V]:=$ffffff;
   end else
   if IconBitmap.Canvas.Pixels[H,V]=InhertedColor then
   XorMask.Canvas.Pixels[H,V]:=$ffffff;
 
 end;
 
 //koniec tworzenia masek - tworzenie ikonki
 IconInfo.hbmMask := xorMask.Handle;
 IconInfo.hbmColor := andMask.Handle;
 IconOut.Handle := CreateIconIndirect(IconInfo);
 Andmask.Free;
 Xormask.Free;
//przywracanie "starych ustawień"
IconBitmap.Transparent:=TempIsTransparent;
IconBitmap.TransparentColor:=TempTransparentColor;
 end;


Użycie:
 var
 Ikona:TIcon;
 Bitmap:TBitmap;
 
Ikona:=TIcon.Create; // Tworzymy zmienną
Bitmap:=TBitmap.Create; //tworzymyBitmapkę
Bitmap.Canvas.Brush.Color:= clred;
Bitmap.Width :=32;
Bitmap.Height :=32;
Bitmap.Canvas.Font.Color:=clgreen;
Bitmap.Canvas.TextOut(5,5,'Test');
MakeIcon(Bitmap,clRed,clGreen,Ikona); // tworymy ikonkę 

W przykładzie jako przeźroczysty wybrałem Czerwony a jako odwróny zielony w efekcie uzyskam ikonkę przeźroczystą  z różowym napisem test widocznym w np. folderze (różowym bo to negatyw zielonego) znikającym przy kliknięciu .
Ikonka ta po przeniesieniu na pulpit będzie zupełnie niewidoczna bo kolor czerwony jest przeźroczysty
a napis "Test" zrobiony kolorem Inherted kóry również znika.
Gdybym jako inhertedColor  nie ustawił zielonego napis pozostałby zielony.
Podobnie TransparentColor  mógłbym ustawić na inny i uzyskałbym czerwoną ikonkę z zielonym napisem
Powyższa procedura Zmienne xHotspot,yHotspot ustawia domyślnie na 0 więc nie musiałem pisać
MakeIcon(Bitmap,clRed,clGreen,Ikona,0,0);

 (jak ktoś chce inne wartości to zwyczajnie dopisuje je po przecinku).

5 komentarzy

Piotrekdp 2006-05-19 13:10

znalazłem jeszcze inną metode
<url>http://www.swissdelphicenter.ch/torry/showcode.php?id=426</url>
(ale nie kopiuje bo po co )
ps ta pierwsza metoda "długa" metoda jest lepsza gdy robimy własną maske
wtedy można zrobić dowolne warianty ikonki :)

Pino_87 2005-11-14 12:22

Ładnie wygląda ale nie wiem jak zadziała w praktyce. No ale w końcu znalazłem taki bajer bo od dawna czegoś takiego szukałem

migajek 2005-08-19 20:27

nie testowalem - ale wyglada ladnie :)
// tylko IMO to bardziej FAQ/Gotowiec nie art

CooBek 2005-08-19 21:43

o, super! :) Tylko, ze tutaj \" FICO.SaveToFile(\'ikona.ico\')\" zapomniales srednika na koncu linii ;) Poza tym mozna zamiast tego \'ikona.ico\' wrzucic zmienna (dodac parametr do procedury np.) :)

Artur 2005-08-20 11:39

Jest jeszcze inny sposób - znalazłem na torry.net

procedure bmp2ico(Image: TImage; FileName: TFilename);
var
 Bmp: TBitmap;
 Icon: TIcon;
 ImageList: TImageList;
begin
 Bmp := TBitmap.Create;
 Icon := TIcon.Create;
 try
  Bmp.Assign(Image.Picture);
  ImageList := TImageList.CreateSize(Bmp.Width, Bmp.Height);
  try
   ImageList.AddMasked(Bmp, Bmp.TransparentColor);
   ImageList.GetIcon(0, Icon);
   // zapisywanie do pliku
   Icon.SaveToFile(FileName);
  finally
   ImageList.Free;
  end;
 finally
  Bmp.Free;
  Icon.Free;
 end;
end;
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  bmp2ico(Image1, \'test.ico\');
end;