Sieć » Poczta

Sprawdzanie domyślnego konta pocztowego

  • 2 komentarze
  • 637 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Aby sprawdzić jakie jest domyślne konto w outlooku musimy sie pogrzebać w rejestrze..wystarczy ze zrobimy programik i on nam to zgrabnie pokaże kiedy tylko zechcemy
a więc będa potrzebne dwa komponnety TEdit i Button.

Do sekcji USES dodajemy Registry


Cały kod zawiera sie w zdarzeniu OnClick

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Registry: TRegistry;
  Konto: string;
begin
  Registry := TRegistry.Create;
  try
    Registry.RootKey := hkey_CURRENT_USER;
    if Registry.OpenKey('software\microsoft\internet account manager', False) then  {}
    begin
      Konto := Registry.ReadString('default mail account');
      Registry.CloseKey;
      if (Konto < '') then
        if Registry.OpenKey('software\microsoft\internet account manager\accounts' +
          Konto, False) then
        begin
          Edit1.Text  := Registry.ReadString('SMTP Server');
          Edit2.Text := Registry.ReadString('SMTP Email Address');
          Registry.CloseKey;
        end;
    end;
  finally

    Registry.Free;
  end;


end;I tyle by było kodu.
Teraz gdy naciśniemy przycisk w Editach pojawi się nam adres serwera SMTP i nazwa konta

2 komentarze

explosive 2004-10-26 14:23

mi tez nie dziala (xp) szkoda...

-T-H-C- 2003-03-20 18:01

mi to nie dziala