Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zmienić kolor tekstu oraz tła na konsoli

 • 2007-12-05 14:21
 • 1 komentarz
 • 1325 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
var
 TextAttr: Byte;
 LastMode: Word;
{----- Procedura zmieniająca kolor tekstu --------------------------}
procedure TextColor(Color: Byte);
begin
 LastMode := TextAttr;
 TextAttr := (TextAttr and $F0) or (Color and $0F);
 SetConsoleTextAttribute(StdOut, TextAttr);
end;
 
{----- Procedura zmieniająca kolor tła -------------------------------}
procedure TextBackground(Color: Byte);
begin
 LastMode := TextAttr;
 TextAttr := (TextAttr and $0F) or ((Color shl 4) and $F0);
 SetConsoleTextAttribute(StdOut, TextAttr);
end;


Aby uzyskać uchwyt do konsoli należy zadeklarować globalnie

 StdOut:THandle;


i gdzieś przed wywołaniem funkcji wywołać

 StdOut := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

Ewentualnie umieścić wewnątrz funkcji (pamiętając o dodaniu unitu windows w uses).

1 komentarz

Reiko 2007-11-26 12:50

Nie chce sie kompilowac :/ Podaj wszystkie zmienne oraz to co masz w uses ;)