Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak sprawdzić wielkość danych w schowku

 • 2006-02-01 12:51
 • 1 komentarz
 • 340 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Aby sprawdzić wielkość danych będących w schowku, należy skorzystać z poniższej funkcji:

function GetClipboardSize(): Integer;
var
 hData : DWORD;
begin
 Result := -1;
 if OpenClipboard(0) then
 begin
  if IsClipboardFormatAvailable(CF_TEXT) then
  begin
   hData := GetClipboardData(CF_TEXT);
   CloseClipboard();
   Result := GlobalSize(hData);
  end;
 end;
end;


Możemy sprawdzać typy danych takie jak:

CF_TEXT - tekst.
CF_BITMAP - bitmapa Windows;
CF_PICTURE - zdjęcie klasy TPicture.
CF_METAFILEPICT - metaplik;

Przykład użycia:
ShowMessage(IntToStr(GetClipboardSize));

1 komentarz

Marooned 2005-12-23 19:54

Niefortunna nazwa - "wielkość danych w schowku" a nie "wielkość schowka"