Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak sprawdzić jaki typ danych jest w schowku

 • 2006-04-16 11:45
 • 3 komentarze
 • 608 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Należy skorzystać z modułu Clipbrd; Następnie możesz sprawdzić, czy w schowku jest tekst, bitmapa itp:

uses Clipbrd;
 
var
 img : TBitmap;
begin
 try
 
  if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then
    ShowMessage(ClipBoard.AsText);
 
  if Clipboard.HasFormat(CF_BITMAP) then
  begin
   img := TBitmap.Create;
   try
    img.Assign(ClipBoard);
    img.Width := 120;
    img.Height := 100;
    Canvas.Draw(0, 0, img);
   finally
    img.Free;
   end;
  end;
 
 except
  raise Exception.Create('Nie ma nic w schowku!');
 end;
 
end;


Możliwe parametry dla funkcji Clipboard.HasFormat()
 • CF_TEXT - tekst.
 • CF_BITMAP - bitmapa Windows;
 • CF_PICTURE - zdjęcie klasy TPicture.
 • CF_METAFILEPICT - metaplik;

3 komentarze

Legalnl 2012-01-26 22:36

a jak będzie format png? albo jakiś inny format? bez sens.

Adam Boduch 2006-04-16 11:12

Hehe, czemu podejrzanie? :D

AklimX 2006-04-15 22:38

Czy ten kod działa? jakoś podejrzanie wygląda...