Programowanie w języku Delphi » FAQ

2 komentarze

Inteligent 2006-07-16 17:09

Można umieścić dużo krótszy kod:
var
i:integer;
begin
i:=length(ciąg);
showmessage('Występuje '+inttostr(i)+' znaków');
end;

Dryobates 2003-06-13 19:21

Z punktu widzenia optymalizacji to zwykła pętelka jest szybsza :)