Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak przejść do dowolnej linii w komponencie SynEdit

Jak zrealizować popularną opcję "Skocz do linii", występujących w edytorach programistycznych? Jeśli używasz komponentu SynEdit, możesz skorzystać z poniższego kodu:

var s : string;
begin
 s := InputBox('Skocz do linii...', 'Podaj numer linii, do której chcesz przejść', '');
 try
  if StrToInt(s) in [1..SynEdit.Lines.Count] then
  begin
   SynEdit.CaretY := StrToInt(s);
   SynEdit.CaretX := 1;
  end else ShowMessage('Podana liczba jest mniejsza od 1 albo większa od ilości wierszy!');
 except
  ShowMessage('Nie podałeś liczby!');
 end;

2 komentarze

Coldpeer 2007-03-04 23:03

Proszę bardzo:

SynEdit.CaretY - wiersz
SynEdit.CaretX - znak

Myślałem, że sam kod na to wskazuje...

SebaZ 2007-03-04 20:28

Już mogłeś sie wysilić i opisać po prostu umiejscawianie karetki w dowolnym miejscu tekstu