Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak podczas pracy programu dodać nową pozycje do PopupMenu

 • 2006-06-17 14:01
 • 1 komentarz
 • 509 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Na przykład tak:

var
 Menu : TMenuItem;
begin
 Menu := TMenuItem.Create(Self);
 Menu.Caption := 'Moja pozycja';
 PopupMenu1.Items.Add(Menu);
end;


A akcje możemy dodać tak: najpierw tworzymy procedurę, która ma zostać wykonana po kliknięciu na menu

procedure TForm1.MenuOnClickProc(Sender: TObject);
begin
 //kod, który ma zostać wykonany po kliknieciu na nasze menu
end;


A potem przypisujemy akcje do zdarzenia naszego Menu:

var
 Menu : TMenuItem;
begin
 Menu := TMenuItem.Create(Self);
 Menu.Caption := 'Moja pozycja';
 Menu.OnClick = MenuOnClickProc;
 PopupMenu1.Items.Add(Menu);
end;

1 komentarz

Merlin 2005-09-19 16:40

No i fajnie ale... mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź. Dodać item już umiemy ale jak to skojarzyć z jakimś zdarzeniem np: uruchomienie notepad.exe?