Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak odczytać rozdzielczość ekrnau

 • 2007-07-03 11:26
 • 1 komentarz
 • 1092 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Oto kod, który możemy wstawić np. w zdarzenie OnClick Buttona (zakładka Standard):
var
 Rozd : packed record
  X, Y : Integer;
 end;
begin
 Rozd.X := GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN); // pobranie rozdzielczosci
 Rozd.Y := GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
 ShowMessage(
 Format('Rozdzialość ekranu: ' + #13+ '%d x %d', [Rozd.X, Rozd.Y]));


1 komentarz

abc 2007-07-03 15:57

Szybciej:

Format('%d x %d',[screen.width,screen.height])