Programowanie w języku C#

Krótki opis kolekcji

Kolekcje


Kolekcje w C# to nic innego jak zbiór elementów. Kolekcje możemy podzielić na generyczne (System.Collections.Generic) i zwykłe (System.Collections). Najpopularniejszymi kolekcjami są:

  • lista (List<T>)
  • słownik (Dictionary<T>)
  • stos (Stack<T>)
  • kolejka (Queue<T>)
  • lista tablic (ArrayList)
  • lista posortowana (SortedList<T>)
  • słownik posortowany (SortedDictionary<T>)

Można też stworzyć własną kolekcję, powinna ona implementować interfejs ICollection i IEnumerable. Użycie kolekcji jest takie jak użycie innych klas, musimy ją zadeklarować, zainicjalizować i możemy wykonywać na niej stosowne operacje.

Więcej na temat kolekcji znajdziesz tutaj: http://4programmers.net/C_Shar[...]ie/Rozdzia%C5%82_7#id-Kolekcje

3 komentarze

murek1993 2015-10-11 13:49

Ten komentarz poniżej warto skasowac(wulgaryzmy)

Brak avatara
Kuba 2014-04-14 14:31

ArrayList to nie jest lista tablic, a lista oparta na strukturze tablicy.

Brak avatara
du[a 2014-03-19 22:36

chuj