Programowanie w języku C/C++ » FAQ

Jak pobrać adres MAC lokalnego interfejsu w systemie UNIX

 • 2008-11-12 17:23
 • 4 komentarze
 • 1950 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
// dla gcc
#include <sys/ioctl.h> // ioctl(), SIOCGIFHWADDR
#include <net/if.h>   // ifreq, socket(), AF_INET, SOCK_DRAM
 
// jesli g++ : to jeszcze to:
#include <stdio.h>   // printf(),sprintf()
#include <unistd.h>   // close()
#include <string.h>   // strcpy()
 
#define HWADDR_NBYTES 6
#define HWADDR_LEN  18
 
 
char* hwaddr(char* ifname,char* buf){
 struct ifreq ifr;
 int i=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
 if(i<0)return 0;
 strcpy(ifr.ifr_name,ifname);
 int j=ioctl(i,SIOCGIFHWADDR,&ifr);
 close(i);
 if(j<0)return 0;
 i=j=0;
 while(i<HWADDR_NBYTES){
  sprintf(buf+j,"%02X",((unsigned char*)(&ifr.ifr_hwaddr.sa_data))[i++]);
  if((j+=2)<HWADDR_LEN-1)buf[j++]=':';
 }
 return buf;
}
 
 
// ...
 
char mac[HWADDR_LEN];
 
if(hwaddr("eth0",mac))printf("mac adres eth0: %s\n",mac);
 
// ...


a tak to wygląda dla bsd
na podstawie: http://othermark.livejournal.com/3005.html (sprawdzone pod open i freebsd)

#include <stdio.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <net/if_dl.h>
#include <ifaddrs.h>
 
#define HWADDR_NBYTES 6
#define HWADDR_LEN  18
 
char* hwaddr(char* ifname,char* buf){
 *buf=0;
 struct ifaddrs* ifap;
 struct ifaddrs* ifaphead;
 unsigned char if_mac[HWADDR_NBYTES];
 if(getifaddrs(&ifaphead))return 0;
 ifap=ifaphead;
 while(ifap){
  if(ifap->ifa_addr->sa_family==AF_LINK && !strcmp(ifap->ifa_name,ifname) && ifap->ifa_addr){
   struct sockaddr_dl* sdl=(struct sockaddr_dl*)ifap->ifa_addr;
   memcpy(if_mac,LLADDR(sdl),6);
   break;
  }
  ifap=ifap->ifa_next;
 }
 freeifaddrs(ifaphead);
 if(!ifap)return 0;
 int i,j;
 i=j=0;
 while(i<HWADDR_NBYTES){
  sprintf(buf+j,"%02X",((unsigned char*)(&ifr.ifr_hwaddr.sa_data))[i++]);
  if((j+=2)<HWADDR_LEN-1)buf[j++]=':';
 }
 return buf;
}
 
 
 
// ...
 
char mac[HWADDR_LEN];
 
if(hwaddr("vic0",mac))printf("mac adres vic0: %s\n",mac);
 
// ...
w ostateczności połączenie może wyglądać np. tak:

char* hwaddr(char* ifname,char* buf){
#define HWADDR_NBYTES 6
 if(!buf)return 0;
 *buf=0;
 if(!ifname || !*ifname)return 0;
 int i,j;
#ifdef SIOCGIFHWADDR
 ifreq ifr;
 if((i=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0))<0)return 0;
 strcpy(ifr.ifr_name,ifname);
 j=ioctl(i,SIOCGIFHWADDR,&ifr);
 close(i);
 if(j<0)return 0;
 unsigned char* if_mac=(unsigned char*)ifr.ifr_hwaddr.sa_data; // tu if_mac jest wskaznikiem do statycznego bufora
#else
#ifdef AF_LINK
 struct ifaddrs* ifap;
 struct ifaddrs* ifaphead;
 unsigned char if_mac[HWADDR_NBYTES]; // tu if_mac JEST statycznym buforem
 if(getifaddrs(&ifaphead))return 0;
 ifap=ifaphead;
 while(ifap){
  if(ifap->ifa_addr->sa_family==AF_LINK && !strcmp(ifap->ifa_name,ifname) && ifap->ifa_addr){
   struct sockaddr_dl* sdl=(struct sockaddr_dl*)ifap->ifa_addr;
   memcpy(if_mac,LLADDR(sdl),6);
   break;
  }
  ifap=ifap->ifa_next;
 }
 freeifaddrs(ifaphead);
 if(!ifap)return 0;
#endif
#endif
 i=j=0;
 while(i<HWADDR_NBYTES){
  unsigned char c=if_mac[i++]; // tu nie ma znaczenia czy if_mac jest wskaznikiem czy buforem
  char k=c>>4;
  buf[j++]=k>9?'A'-10+k:'0'+k;
  k=c&15;
  buf[j++]=k>9?'A'-10+k:'0'+k;
  buf[j++]=j<HWADDR_LEN-1?':':0;
 }
 return buf;
}

4 komentarze

ŁF 2006-04-26 22:01

hehe ups ;-)
Jasne, że nie ;]

flabra 2006-04-25 08:17

a czytales w ogole tytul ? :>

ŁF 2006-04-24 20:57

Czy mi się wydaje, czy to zadziała tylko pod *niksem?