Czy ktoś organizuje albo byłby zainteresowany spotkaniem 4P w Krakowie?