witam
Pomoże ktoś rozwiązać te zadanka?

class A {
double a;
};

a) Dopisz do klasy konstruktor bezargumentowy, który zainicjalizuje wartość pola danych wybraną wartością.
b) Utwórz dwa obiekty klasy A. Jeden z obiektów należy utworzyć jako obiekt wartościowy, a drugi jako obiekt dynamiczny
c) Dopisz do klasy metodę, która zmieni wartość pola danych na wartość argumentu tej metody.
d) Wywołaj dla każdego z utworzonych obiektów zdefiniowaną metodę.
e) Dopisz do klasy metodę, która obliczy potrójna wartość pola danych i zwróci wynik jako wynik działania metody.
f) Wywołaj dla każdego z utworzonych obiektów zdefiniowaną metodę i wyświetl wynik operacji na konsoli.
g) Przeładuj dla operator " * " jako operator dwuargumentowy. Operator należy przedefiniować w taki sposób, żę będzie on obliczał iloczyn wartości pól danych obu dodawanych obiektów, Przeładowanie operatora należy realizować w postaci funkcji.
h) Wykorzystaj przeładowaną metodę do wykonania działania na obydwu utworzonych obiektach. Wynik działania wyświetl na konsoli.