Jak odwołać się do cyfry w liczbie w liście
np.: liczby([22,44])
chce odwołać się do jednej z 4 w liczbie 44 jak to zrobić?