Napisz program, który czyta liczbę n - pierwszą liczbę z pliku wynik01.txt, następnie wczytuje n liczb z pliku wynik01.txt znajdujące się w wierszach od 2 do n+1, i zamienia je liczby zapisane w systemie dwójkowym. Liczbę n oraz zamienione liczby program ma wpisać do pliku wynik02.txt.

Bardzo prosiłbym o gotowca, jestem zielony w c++ :((