Trener z zakresu dostępności cyfrowej

Zakres obowiązków:
Podniesienie kompetencji, uczestników grup warsztatowych w zakresie:
• opracowanie treści dla serwisach internetowych (zgodnie ze standardem WCAG)
LUB/I
• tworzenie stron i serwisów internetowych (zgodnie ze standardem WCAG);
• pisanie oprogramowania dla urządzeń mobilnych (zgodnie ze standardem WCAG);
• przygotowanie skryptu.

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe;
• min. 2 lata doświadczenia zawodowego;
• doświadczenie w obszarze szkoleń, poświadczone przeprowadzeniem 150h zajęć dydaktycznych.


Kwestie finansowe będą negocjowane indywidualnie, z wybranymi kandydatami.