Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.

0

Cześć,

Napisałem program, a bardziej zmodyfikowałem wcześniej napisany program który działał na bazie stosu na bazie tablicy, teraz chciałem żeby działał na bazie stosu na bazie listy jednokierunkowej.
Niestety w debuggerze wywala mi Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. w 45 linii.
Program przestaje działać w momencie próby użycia funkcji push w 134 linii.

Debugger wypluwa dokładnie przy próbie wpisania liczby 1:

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x0000555555555336 in push (stos=0x0, dana=1) at main.c:45
45 stos->glowa=dodaj_poczatek(stos->glowa, dana);

Może ktoś zasugerować w czym problem? Nie jestem zbyt dobry z programowania i nie rozumiem w czym jest problem.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>


#define MAXOP 100    /* Dopuszczalny rozmiar liczby lub operatora */
#define NUMBER '0'   /* Sygnal mowiacy ze pobrano liczbe */  
#define BUFSIZE 100   /* Dopuszczalny rozmiar bufora */

typedef struct elem {
  int dana;
  struct elem * nast;
} t_elem;

t_elem * inicjuj() {
  return NULL;
}

t_elem * tworz(int dana) {
  t_elem * nowy=malloc(sizeof(t_elem));
  nowy->dana=dana;
  nowy->nast=NULL;
  return nowy;
}

t_elem * dodaj_poczatek(t_elem * poczatek, int dana) {
  t_elem * nowy=tworz(dana);
  nowy->nast=poczatek;
  return nowy;
}

t_elem * usun_poczatek(t_elem * poczatek) {
  if(poczatek == NULL)
    return NULL;
  t_elem * nast=poczatek->nast;
  free(poczatek);
  return nast;
}

typedef struct stos {
  t_elem * glowa;
} t_stos;

void push(t_stos * stos, int dana) {
  stos->glowa=dodaj_poczatek(stos->glowa, dana);
}

int isempty(t_stos * stos) {
  if(stos->glowa == NULL) {
    return 1;
  }
  else {
    return 0;
  }
}

int pop(t_stos * stos) {
  if(isempty(stos))
    return 0;
  int dana = stos->glowa->dana;
  stos->glowa=usun_poczatek(stos->glowa);
  return dana;
}

int getch(void);
void ungetch(int);

/* Funkcja getop pobierajaca nastepny operator lub liczbe */

int getop(char s[])
{
  int i, c;
  
  while ((s[0] = c = getch()) == ' ' || c == '\t');  /* Pominiecie spacji */
  s[1] = '\0';
  if (!isdigit(c) && c != '.')
    return c;  /* c nie jest liczba */
  i = 0;
  if (isdigit(c)) /* Pobierz czesc calkowita */
    while (isdigit(s[++i] = c = getch()));
  if (c == '.') /* Pobierz czesc ulamkowa */
    while (isdigit(s[++i] = c = getch()));
  s[i] = '\0';
  if (c != EOF)
    ungetch(c);
  return NUMBER;
}

char buf[BUFSIZE]; /* Bufor dla ungetch */
int bufp = 0;  /* Nastepna wolna pozycja w buforze */

int getch(void) /* Pobiera znak */
{
  return (bufp > 0) ? buf[--bufp] : getchar();
}

void ungetch(int c) /* Wycofuje znak do strumienia danych wejsciowych */
{
  if (bufp >= BUFSIZE)
  printf("Blad: zbyt wiele znakow.\n");
  else
    buf[bufp++] = c;
}


int main()
{
  t_stos * stos;
  inicjuj(&stos);
  printf("Kalkulator RPN\n");
  printf("\n");
  printf(" + -> dodawanie\n");
  printf(" - -> odejmowanie\n");
  printf(" * -> mnozenie\n");
  printf(" / -> dzielenie\n");
  printf(" = -> wyswietlenie wyniku badz gornego elementu stosu\n");
  printf(" e -> sprawdzenie czy stos jest pusty \n");
  printf(" p -> wyjecie 'gornego' elementu stosu, wyswietlenie go i jego usuniecie\n");
  printf(" q -> zakonczenie dzialania kalkulatora\n");
  printf("\n");
  printf("Podaj dzialanie:\n");
  
  int type;
  int op2;       /* Wprowadzenie dwoch    */
  int op3;       /* pomocniczych zmiennych  */
  char s[MAXOP];
  
  while ((type =getop(s)) != EOF)
  {
    
    switch (type)
    {
      case NUMBER:
        push(stos, atof(s));
        break;
      
      case '+': 
        push(stos, pop(stos) + pop (stos));
        break;
        
      case '*':
        push (stos, pop(stos) * pop(stos));
        break;
        
      case '-':
        op2 = pop(stos);
        push(stos, pop(stos) - op2);
        break;
        
      case '/':
        op2 = pop(stos);
        
        if(op2 != 0.0)
          push(stos, pop(stos) / op2);
          
        else
          printf("Blad: proba dzielenia przez 0.\n");
        break;
        
      case '=':
        op3 = pop(stos);
        printf("%d", op3);
        push(stos, op3);
        break;
        
      case 'e':
        op3 = pop(stos);
        if(op3 == 0.0)
        {
          printf("Stos jest pusty.\n");
        }
        else
        {
          printf("Stos nie jest pusty.\n");
        }
        push(stos, op3);
        break;
        
      case 'q':
        exit(0);
        break;
      
      case 'p':
        printf("%d", pop(stos));
        break;
        
      case '\n':
      break;
        
      default:
        printf("Blad: nieznana operacja.\n");
        break;
        
    }
  }
  return 0;
}
1
hajgor napisał(a):

t_elem * inicjuj() {
return NULL;
}

Inicjalizujesz NULLem, stąd problem. Po tej inicjalizacji, próbujesz wykonać:

void push(t_stos * stos, int dana) {
stos->glowa=dodaj_poczatek(stos->glowa, dana);
}

na NULLu, tylko, że NULL->głowa nie istnieje.

1

Ja szczerze pisząc nie wiem jak Ci się to kompiluje, skoro inicjuj() nie pobiera żadnego argumentu a Ty przekazujesz mu wskaźnik. Jeśli to jakiś chochlik przy kopiowaniu to pewnie jest to to, co pisał @GutekSan czyli dereferencja null pointera.

0

@GutekSan: Aaa okej, a mógłbym prosić o podpowiedź czym zastąpić tego NULLa? Inicjowałem NULLem bo tak tez pokazał wykładowca na zajęciach więc myślałem ze to będzie działać

1

@hajgor: musisz po prostu utworzyć nowy obiekt. Masz do tego funkcję t_elem * tworz(int dana) .

0

@GutekSan: Nie rozumiem jak mam to zrobić, czy mógłbym prosić o przykład?

0
 1. Przykłady wywołań funkcji w C
  link
 2. Co do przykładu to widzę "Kalkulator RPN" klepnij w google są przykłady
 3. To zadanie ma na celu czegos cię nauczyć koledzy podali już wyżej nawet nazwę funkcji.
1

Kompilator z włączonymi opcjami -O3 -Wall -Wextra -Wpedantic
Wykrywa problem w fazie kompilacji.
Na dodatek address sanitizer mówi co się dzieje:
https://godbolt.org/z/j48aaf8YE

W twoim kodzie nie ma czegoś takiego, co pasuje do: inicjuj(&stos);.
Na dodatek w C nie ma przeciążeń funkcji, więc jeszcze to ci mąci:

t_elem * inicjuj() {
  return NULL;
}

C ma taką durną funkcjonalność domyślnego zakładania istnienia funkcji (implicit function declaration)- to jest powód, że to się kompiluje a nie powinno.
Dziwne jest, że istnienie t_elem * inicjuj() ucisza warning i nie powoduję błędu kompilacji.

Kompilacja jako C++ ładnie raportuje, że coś nie tak jet z tą funkcją: https://godbolt.org/z/vE6v17f36

0

Przede wszystkim, napraw to inicjuj(), żeby pasowało do wywołania, np:

void inicjuj(t_stos* stos) {
stos->glowa = NULL; 
}

a sam stos twórz jako obiekt statyczny:

  t_stos stos;

a nie jako wskaźnik, jak to obecnie robisz:

Dalej, przyjrzałem się bliżej i może użycie metody tworz do inicjalizacji nie będzie właściwe, bo nie mamy tu jeszcze wlasciwej danej, a na stosie powinny być tylko dane pobrane ze strumienia.

Ja bym chyba zrezygnował z osobnej funkcji tworz, a obiekty tworzył wewnątrz dodaj_poczatek, bo wewnatrz tworz ustawiasz:

nowy->nast=NULL

a potem i tak to nadpisujesz własciwą wartością, czyli to pierwsze jest zbędne.

Zrób to tak:

t_elem * dodaj_poczatek(t_elem * poczatek, int dana) {
  t_elem * nowy=malloc(sizeof(t_elem));
  nowy->dana=dana;
  nowy->nast=poczatek;
  return nowy;
}

w ten dodaj_poczatek jest analogiczne w działaniu do usun_poczatek - w jednym masz alokacje pamieci - malloc, w drugim zwalnianie - free.

1

To, że twój kod się kompiluje, jest dla mnie na tyle dziwne i nie do końca zrozumiałe, że założyłem pytanie na SO ze zredukowanym przykładem: https://stackoverflow.com/q/70741364/1387438

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1