TrimLeft

Adam Boduch
TrimLeft
Moduł: SysUtils
function TrimLeft(const S: string): string; overload;
function TrimLeft(const S: WideString): WideString; overload;

Funkcja usuwa z lewej strony łańcucha (określonego w parametrze S spacje oraz inne znaki kontrolne. Przykład:


S := '   Hello World   ';
Writeln('>>' + Trim(S) + '<<'); { >>Hello World<< }
Writeln('>>' + TrimLeft(S) + '<<'); { >>Hello World   << }
Writeln('>>' + TrimRight(S) + '<<'); { >>   Hello World<< }

Readln;

Zobacz też:

0 komentarzy