Słowa kluczowe

Adam Boduch

Słowo kluczowe (ang. keyword) w języku programowania oznacza słowo (może należeć do jakiegoś języka naturalnego, jak język angielski, lub nie) często w określonym kontekście, mające szczególne znaczenie i oznaczające określony rozkaz, instrukcję lub deklarację w programie komputerowym. Lista słów kluczowych jest najczęściej ustalona dla danego standardu języka wraz z rozszerzeniami określonego producenta kompilatora. W zależności od języka programowania pisownia słów kluczowych może wymagać pisania ich małymi lub dużymi literami oraz zachowywania określonej składni. Np. w języku Fortran słowo kluczowe może być pisane na rózne sposoby, np. równoważne są "Stop", "STOP", "sToP" itd. Starsze wersje Fortranu w odpowiednim kontekście ignorowały również m.in. spacje wewnątrz słowa kluczowego, np. "S t o p".

Źródło: <url={{SITE URL}}wiki>Wikipedia</url>

1 Typy danych
2 Funkcje i procedury [#]_
3 Operatory, inne słowa kluczowe

Typy danych

Funkcje i procedury [#]_

Operatory, inne słowa kluczowe

.. [#] Słowami kluczowymi można nazwać jedynie funkcje/polecenia znajdujące się w module System, który jest automatycznie kompilowany do projektu i stanowi jego nieodzowną część. Na liście mogą znajdować się procedury/funkcje z poza tego modułu.

1 komentarz

Powiesz co dane skróty oznaczają. W sensie tu o na górze ⬆️ Bez zbędnego wchodzenia w linki to znaczy zielony tekst. Ale i tak dam ci te gwiazdkę.