LastDelimiter

Adam Boduch
LastDelimiter
Moduł: SysUtils
function LastDelimiter(const Delimiters, S: string): Integer;

Funkcja odszukuje w ciągu S wystąpienia znaków określonych w parametrze Delimiters i zwraca ich ostatnie wystąpienie.

MyIndex := LastDelimiter('\/:', 'C:\Program Files\Borland');

W wyniku działania powyższego kodu, zmienna MyIndex będzie posiadała wartość 17.

Zobacz też:

0 komentarzy