EncodeDateTime

Adam Boduch
EncodeDateTime
Moduł: DateUtils
function EncodeDateTime(const AYear, AMonth, ADay, AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond: Word):TDateTime;

Funkcja na podstawie parametrów zwraca datę i czas w postaci typu TDateTime. Działanie tej funkcji podobne jest do EncodeDate oraz EncodeTime. W przypadku podania złych wartości, funkcja wykona wyjątek EConvertError.

Zobacz też:

0 komentarzy