DeleteFile

Adam Boduch
DeleteFile
Moduł: SysUtils
function DeleteFile(const FileName: string): Boolean;

Funkcja realizuje usuwanie pliku podanego w parametrze FileName. Jeżeli plik nie istnieje lub z jakiegoś powodu nie można go usunąć - funkcja zwróci False.

Prosty przykład:

DeleteFile('C:\Katalog\Plik.txt');

Zobacz też:

0 komentarzy